O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku
Organizacja pożytku publicznego o numerze KRS 0000035294
Numer konta: 51 2030 0045 1110 0000 0039 0970
NIP 579-19-82-372
ul. Słowackiego 74
82- 200 Malbork
tel 501 620 317
e-mail: mastmis@interia.pl
www.mis.malbork.pl

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy „Miś”:

  • Roman Wesołowski- przewodniczący zarządu
  • Elżbieta Skrzypiec- zastępca przewodniczącego zarządu
  • Aleksandra Nowak- członek zarządu
  • Danuta Helena Suchińska - członek zarządu
  • Bogumiła Aleksandra Cieplińska- członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

  • Krystyna Kopko
  • Wiesława Dywan
  • Anna Urszula Ostrowska
Darmowy Program PIT